Plán úkolů pro včelaře a funkcionáře ZO

LEDEN

- včelař:
    - do 31.1. - Předat směsné vzorky měli pro vyšetření varroázy důvěrníkům ZO

ÚNOR

- včelař:
    - do 28.2. - Odevzdat hlášení o trvalém stanovišti včelstev na obecní úřad, na jehož katastru má své stanoviště (v případě, že toto za včelaře vyřizuje         hromadně ZO, odevzdá hlášení svému důvěrníkovi)
- ZO:
    - do 28.2. - Uspořádat výroční členskou schůzi a dát na vědomí OV
    - do 15.2. - Odeslat vzorky včelí měli na OVU k vyšetření přítomnosti roztočů varroa dest.
    - do 28.2. - Odeslat hlášení o provedení podzimního ošetření na KVS ČB

BŘEZEN

- ZO:
    - Zabezpečit provedení jarního ošetření dle stanovené metodiky u včelařů se spadem roztočů v zimní měli větším než 3 na včelstvo

DUBEN

- včelař:
    - do 15.4. - Dokončit jarní ošetření dle stanovené metodiky
    - do 20.4. - Nahlásit počty včelstev k 1.5. a plánované počty k 1.9. (k léčení)

- ZO:
    - Odeslat hlášení o provedení jarního ošetření KVS

KVĚTEN

- ZO:
    - Předat objednávku na nákup léčiv na letní a podzimní ošetření
    - Předat Žádost o dotaci na ošetření proti varoáze aerosolem vč. příloh

ČERVEN

- včelař:
    - do 15.,20.(dle § 1) - Předat žádosti o dotace na opatření dle §§ 4, 6, 7, 8

- ZO:
    - Zajistit odebrání léčiv pro podletní ošetření dle metodiky
    - Zajistit distribuci léčiv pro podletní ošetření včelařům
    - do 15.6. - Poslední termín podání žádosti o zabezp. vzděl. akce (dotované) SOUV-VVC

ČERVENEC

SRPEN

- včelař:
    - do 15.,20. - Doložit faktury za zařízení, na které je požadována dotace dle NV č.197/2005 Sb. v plat. znění

- ZO:       
    - do 5.8. - Doložit faktury za zařízení, na které je požadována dotace dle NV č.197/2005 Sb. v plat. znění (dle § 5)

ZÁŘÍ

- včelař:
    - do 15.9. - Předat Žádost o dotaci 1.D.
    - do 15.9. - Předat Podklady pro Statistiku
    - do 15.9. - Vrátit destičky GABONU (pokud byl vydán)
    - do 15.9. - Odeslat Potvrzení o registraci v ústřední evidenci do Hradišťska (v případě, že se posílá centralizovaně přes ZO, předat ZO).

ŘÍJEN

- včelař:
    - začít léčení fumigací či aerosolem podle metodiky

- ZO:
    - zajistit distribuci léčiv včelařům pro následné léčení

LISTOPAD

- ZO:
    - do 30.11. - Vyplacení dotace 1.D.
    - do 30.11. - Odeslat orig. Seznamu včelařů, jimž byla vyplac. dotace 1.D (1.c.)
    - do 30.11. - Odeslat Sumární žádost o poskytnutí dotace 1.D.(form. 1.a.)
    - do 30.11. - Odeslat Výkaz o včelařství + Příloh výkazu ( 2 x)
    - do 30.11. - Odeslat Předpis členských příspěvků
    - do 30.11. - Odeslat Sezn. čl. s počty včel., na kt. byl zaplacen čl. příspěvek
    - do 30.11. - Odeslat Seznam nevyplacené-vrácené dotace (1.e) + peníze
    - do 30.11. - Odeslat Za / vy-řazení členů do/z evidence a k odběru časopisů

PROSINEC

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode