Změny v předsednictvu ČSV OO Opava (rozklikněte odkaz)

07.03.2017 14:28

Jako místopředsedovi OO a správci těchto stránek mi připadá jen málo veselý úkol a to oficiálně informovat o změnách v předsednictvu opavské okresní organizace ČSV a rozloučit se s jedním z mála funkcionářů ČSV, který opravdu pro svoji práci pro širokou včelařskou obec žil. Jak už řada včelařů zaznamenala, na aktivu dne 20.11.2016 rezignovala k témuž dni na své předsednictví v OO Opava naše dlouholetá předsedkyně Alena Vítková a s ní člen výboru Jiří Hymon, členství v ČSV si oba ponechali do 31.12.2016, aby mohli ve svých organizacích uzavřít své závazky a eventuelně předat vše potřebné svým nástupcům. Jako důvod k rezignaci uvedli oba dlouhodobý nesouhlas se způsobem vedení ČSV. Alena byla předsedkyní naší okresní organizace takřka jeden a půl volebního období - po 7 let, tomu ještě předcházely léta, kdy už byla členem OO, byť bez funkce. Za tuto dobu vykonala pro naše včelaře i pro informovanost laické veřejnosti mimořádné množství práce a kromě aktivity přímo v našem regionu, z nichž mezi mnohými bych zmínil aspoň organizaci několika ročníků přednáškových kurzů pro začínající i pokročilé včelaře, se snažila být aktivní i na schůzích republikového výboru. Na každou z nich se snažila být maximálně připravena, studovala velmi pečlivě všechny usnesení a úkoly z jednotlivých sjezdů ČSV, aby byla členem užitečným, informovaným a mluvícím k věci. Mnohokrát mi po schůzi OO vysvětlovala, proč zastává zrovna tento názor, jaká je historie vývoje daného diskutovaného problému, a to způsobem, který dalece převyšoval cokoliv, co k vyšší politice v ČSV vím já sám. Smával jsem se jen, že tohle je práce na nejmíň půl úvazku, kterou jí nikdo nezaplatí a nejspíš ani neocení. Bohužel s plynoucími léty sílil Alenin pocit, že veškeré změny ve vedení ČSV jsou příliš pomalé a někdy spíš k horšímu. Myslím, že její argumenty na našich okresních schůzích vyvolaly vrásky na nejednom čelu u nás ostatních. Je těžké popsat protichůdné pocity jednoho z těch funkcionářů, který na jednu stranu vnímal, že má Alena ve své kritice v mnohém pravdu a na druhou pak seděl se svými přáteli včelaři ze základní organizace na schůzi a vidět, jak se liší sféry běžného života a vrcholové politiky, jako by to byly dva zcela odlišné světy se zcela odlišnými pravidly a problémy.. Nevím, zda to byl pošetilý sentiment nebo uvážlivý konzervatismus a vědomí závazků k prostým členům, kteří až příliš často nemají čas a kapacitu stát plně na vlastních nezávislých nohách, který vedl mě a ostatní kolegy z předsednictva OO s výjimkou Jiříka Hymona, abychom "svou káru táhli dál lesem černým kolem skal" a zastávali umírněnější postoje. Obvykle až po mnoha letech historie ukáže, zda každý z nás jednotlivců volil ve svůj čas moudře. Zatím se tedy naše cesty rozcházejí a to v metodách, skrze které se my všichni pokoušíme dospět ke stejnému cíli - aby se včelaření, nám včelařům i našim včelkám vedlo dobře a společně jsme překonávali překážky a výzvy, které nám staví do cesty rychle se proměňující svět, ve kterém žijeme své malé životy. Na to bychom neměli nikdy zapomenout - náš oponent není náš nepřítel, ale kolega, který se pokouší jinou cestou dospět ke stejnému cíli. Aleně i Jiříkovi přeji hodně úspěchů v jejich dalších aktivitách i včelaření a věřím, že se budeme zase v dobrém potkávat v tom, co nám všem přináší potěšení, vždyť on ten náš včelařský svět je maličký..

Uzavření jedné kapitoly je předzvěstí otevření kapitoly nové - chybějícího předsedu je nutno nahradit, a i když nám do toho vstoupil blížící vánoční čas, který na několik týdnů uspal naši práci, po novém roce jsme oslovili základní organizace, za které Alena a Jiří v OO působili - Budišov a Kobeřice, zda by nechtěli za své rezignující členy kooptovat členy nové. Vzhledem k tomu, že z obou ZO vystoupilo spolu s Alenou a Jiřím z ČSV řada členů, ani jedna ze ZO neprojevila zájem o dodání nového člena. V rámci okresního výboru jsme vedli dlouhou diskuzi, zda vyvolat předčasné volby nebo přijmout do předsednictva OO některého ze členů OO. V diskuzi zvítězil názor, že bychom měli zkusit spíše variantu druhou. Měli jsme štěstí, protože jsme mezi členy OO našli dlouholetého včelaře, který má jak nadprůměrnou orientaci v problematice, tak ochotu vzít na svá bedra práci předsedy. Jediná drobná překážka - že už byl členem Kontrolní revizní komise OO (a stanovy ČSV neumožňují kumulování funkcí člena představenstva a zároveň člena KRKu) byla vyřešena nalezením náhrady za něj do KRKu a jeho uvolněním pro členství v předsednictvu OO a dále přijetí funkce předsedy OO. Přátelé, dovolte mi vám oznámit, že novým předsedou ČSV OO Opava se stal od 1.2.2017 přítel Martin Čecháček ze ZO Šilheřovice.

Zápisy z aktivu a dvou schůzí OO, na kterých jsme dané řešili a které detailněji popisují výše uvedené jsem doplnil do příslušné sekce.


za celý výbor ČSV OO Opava
Jiří Onderka
 

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode