Partneři

 
 
V polovině řijna 2018 byl ukončen třetí ročník dotačního titulu "Obnova včelích úlů", na kterém ČSV spolupracuje s Moravskoslezským krajem. Letos bylo v okrese Opava obměněno celkem 303 úlů u 57 žadatelů. Jsme rádi, že se nám touto cestou daří alespoň dílem přispívat k postupné modernizaci včelaření a k boji proti nemocem včel u nás na Opavsku. 

Za ČSV OO Opava děkujeme jak zástupcům Moravskoslezského kraje, kteří pro nás dokázali najít ve svém rozpočtu nějaké peníze, abychom u drobných včelařů pomáhali s obnovou jejich včelařského vybavení, tak i všem kolegům ze základních organizací, kteří nám pomáhali se zpracováním žádostí a dozorovali likvidace starých úlů u svých jednotlivých žadatelů. Je našim vrcholným zájmem, aby se maximum našich včelstev přesídlilo do nových úlů a celkově se zmodernizovaly včelařské provozy jednotlivých včelařů a to nejen s ohledem na nemoci, ale i kvůli zkvalitnění opylovací služby v rámci našeho okresu, neboť včelařství je jak důležitým odvětvím zemědělství, tak hraje nezastupitelnou roli v udržování složení flóry v naší přírodě. 

 

V Opavě dne 19.11.2018
výbor ČSV OO Opava

 

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode